2020
оны нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр
Монгол Ардын нам
Дундаж давхаргыг тэлнэ
Ардчилсан нам
Өрхийг дэмжих өсөлтийн бодлого хэрэгжүүлнэ
Зөв хүн электорат эвсэл
Бид таван сая амлаагүй, бид гурван сая амлаагүй. Харин хийх ажил төлөвлөгөө амлаж байна
Та бидний эвсэл
Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг хүн бүрийг орон сууцтай болгоно
Шинэ эвсэл
Банкны салбар дахь монополь тогтолцоог задална
Монголын ногоон нам
Нөхөн сэргээгдэхгүй байгалийн баялгийн 10 хувийг “Ирээдүйн сан”-д төвлөрүүлнэ
Хөгжлийн хөтөлбөр нам
Цалин, тэтгэвэр, тэтгэмжийн доод хэмжээг 50 хувиар үе шаттай нэмэгдүүлнэ
Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл
Үндэсний 9 том үйлдвэр байгуулж, 50,000 ажлын байр бий болгоно
Зон олны нам
Төсвийн зардлыг эрс бууруулж, татварыг бууруулах бодлого барина
Ард түмний олонхийн засаглал нам
Иргэдээ өндөр хүүтэй банкны зээлийн дарамтаас салгана
Гэр хороолол хөгжлийн нам
Гэр хорооллын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан Засгийн газрын бүтэц бий болгоно
Ард түмний нам
Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлнэ
Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам
Төр засаг, бизнест дэмжлэг үзүүлэх супер компьютерт суурилсан туслах тархи бүтээнэ
Эх орончдын нэгдсэн нам
Төрийн албыг улстөржүүлж, нөлөөллөө тогтоосон намыг татан буулгана
Ард түмнээ хайрлая нам
Татварын хөрөнгөөр нөөцийг нь тогтоосон ордуудыг шууд төрийн мэдэлд авна
Дэлхийн монголчууд нам
40-өөс дээш насныхны ажил эрхлэлтийг дэмжих бодлого барина
Их эв эе
Хүн бүхэн, өрх бүхэн үйлдвэрлэгч байх тогтолцоог бий болгоно
Улс төр