Хамгийн их суудал авсан нам, эвсэл
УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүн